Om ROT-avdraget

En skattelättnad för privatpersoner

Att använda ROT-avdraget gör det möjligt för privatpersoner att anlita yrkeskunniga hantverkare för att exempelvis installera trappor i Stockholm. För att få använda skattesubventionen måste man äga fastigheten man bor i och bo i den åtminstone under en del av året, men det innebär även att arbeten på sommarstugan är godkända. Fastigheten bör också vara äldre än fem år, är den yngre än så godkänns enbart arbeten som syftar till att återställa trappan till sitt ursprungliga skick.

ROT-avdrag för montering av trappor

I Sverige är det Skatteverket som är den myndighet som kontrollerar och beviljar ROT-avdraget. För att du skall ha rätt att få en skattelättnad på 30 % av hantverkarnas arbetskostnader måste företaget du anlitar betala F-skatt, vilket vi på Moderna Trappor naturligtvis gör. Som mest kan varje person få avdrag på upp till 50 000 kronor per år men det krävs även att man har betalat en minst lika stor summa skatt i Sverige som storleken på avdraget.

Avdraget görs direkt av oss

När vi tar hand om ett arbete som rör trappor i Stockholm kommer vi dra av 30 % av våra arbetskostnader direkt, vilket innebär att ni enbart betalar 70 %. Ni kommer därefter se i er deklaration vilka avdrag som har gjorts och skickar in er ansökan om skattelättnaden i samband med att ni deklarerar.